11.05.2013ZASADY – EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

egzamin

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest :

 

Okazanie przez osobę egzaminowaną jednego z dokumentów potwierdzających tożsamość w postaci :

 

 1. Dowodu osobistego
 2. Paszportu
 3. W przypadku obcokrajowców karty pobytu

policja

Osoba przystępująca do egzaminu musi spełniać warunki wynikające z przeprowadzonego badania lekarskiego tj. w przypadku stwierdzenia konieczności noszenia okularów konieczność posiadania ich na egzaminie. Osoba przystępująca do egzaminu musi cechować się odpowiednią sprawnością psychiczną i fizyczną.

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna obejmuje :

 

20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym :

 

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii praw jazdy w tym :

 

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

KAŻDE PYTANIE ZAWIERA JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ W ZALEŻNOŚCI OD TRUDNOŚĆI PYTANIA PUNKTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO 3,2 BĄDŹ 1 PUNKT. MAXYMALNA LICZBA PUNKTÓW 74 MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW BY UZYSKAĆ WYNIK POZYTYWNY Z EGZAMINU WYNOSI 68 CZAS TRWANIA EGZAMINU WYNOSI 25 MINUT

 

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na :

 

 1. Wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi jednej – dotyczy to pytań z wiedzy podstawowej na przeczytanie pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund
 2. Wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi jednej – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej, na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Składa się z dwóch części : części związanej z placem manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym.

 

PLAC MANEWROWY

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz przygotowanie się do jazdy

 

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić :

 

 • Poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe „dodatkowo krótko opowiedzieć o wartościach min i max na grocie w momencie w którym stwierdzimy że oleju jest zbyt mało, uzupełniamy olej pamiętając, że nie wolno mieszać ze sobą olejów, które wykazują się innymi właściwościami np. mineralnych z syntetycznymi, uzupełniamy zawsze  tym samym olejem który jest w silniku)

 

 • Poziom płynu chłodzącego osoba egzaminowana wskazuje miejsce, w którym mieści się zbiornik opisuje umieszczone na zbiorniku oznaczenia po czym musi stwierdzić czy ilość płynu mieści się w odpowiednim przedziale (na zbiorniku znajdują się oznaczenia wskazujące wartość minimalna i maksymalną płynu)

 

 • Poziom płynu hamulcowego osoba egzaminowana wskazuje miejsce, w którym mieści się zbiornik opisuje umieszczone na zbiorniku oznaczenia po czym musi stwierdzić czy ilość płynu mieści się w odpowiednim przedziale (na zbiorniku znajdują się oznaczenia wskazujące wartość minimalna i maksymalną płynu)

 

 • Poziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana musi wiedzieć gdzie jest zbiornik tego płynu i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu) „ważne- w większości przypadków gołym okiem nie jesteśmy wstanie sprawdzić ilości tegoż płynu, dlatego też, mówimy o braku możliwości określenia ilości płynu w spryskiwaczach i prosimy o uzupełnienie zbiornika”

 

 • Działanie sygnału dźwiękowego

 

Działanie świateł zewnętrznych pojazdu 

 

ŚWIATŁA

 

światła mijaniastosowane w codziennej jeździe w warunkach normalnej przejrzystości powietrza 24 godziny na dobę (wyjątek – możliwość używania świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu w samochodach które takie światła posiadają), światła mijania mają za zadanie oświetlenie drogi kierującemu samochodem świecą na odległość minimum 40 m, dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń nie oślepiają one innych uczestników ruchu) WYSTĘPUJĄ TYLKO Z PRZODU

 

światła drogowe - w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach kierujący może zamiast świateł mijania bądź łącznie z nimi używać świateł drogowych pod warunkiem ze nie oślepi on nimi innych uczestników ruchu (jest on obowiązany przełączyć światła drogowe na światła mijania). światła te świeca na odległość minimum 100m. WYSTEPUJĄ TYLKO Z PRZODU

 

światła pozycyjne - Kierujący pojazdem w warunkach niedostatecznej widoczności podczas zatrzymania niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych (w pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz pojeździe o długości nie przekraczającej 6m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od środka jezdni). WYSTĘPUJĄ  Z PRZODU I Z TYŁU

 

kierunkowskazy służą do poinformowania (zasygnalizowania)  innym uczestnikom ruchu o zamiarze wykonania odpowiedniego manewru np. manewru skrętu, manewru zmiany pasa ruchu itp. WYSTĘPUJĄ Z PRZODU Z BOKU I Z TYŁU

 

światła cofaniamaja barwę biała informują innych uczestników ruchu o wykonywanym przez kierującego manewrze oraz za zadanie mają oświetlenie drogi cofającemu pojazdem (występuje jedno światło po prawej stronie ewentualnie dwa rozmieszczone względem siebie symetrycznie) WYSTĘPUJE  TYLKO Z TYŁU

 

światło/a  przeciwmgłowe tylneświatło przeciwmgłowe tylne barwy czerwonej, natomiast w momencie w którym pojazd jest wyposażony również (nie obowiązkowe) w światła przeciwmgłowe przednie  mają one barwę białą. Światła te używane są w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgła, która ogranicza widoczność do 50 m. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych   jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50m, w razie poprawy widoczności kierujący powinien niezwłocznie wyłączyć te światła. Dodatkowo może używać przednich świateł przeciwmgłowych poza obszarem zabudowanym na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami w okresie od zmierzchu do świtu. SAMOCHODY EGZAMINACYJNE WYPOSAŻONE SĄ TYLKO W ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE TYLNE

 

światło stopuna egzaminie należy poprosić osobę o sprawdzenie świateł stopu (osoba egzaminowana wciska pedał hamulca i w tym momencie powinny zapalić się światła stopu, po zwolnieniu nogi z pedału hamulca światło gaśnie). WYSTĘPUJĄ Z TYŁU

 

światła awaryjne – wszystkie kierunkowskazy tj. 6 świateł

 

światła pod tablicami rejestracyjnymi – służą do oświetlenia tablic rejestracyjnych – niesprawdzany ich na egzaminie.

 

Przygotowanie się do jazdy

 

Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte (w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem analogicznie w prawym lusterku,

 

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 

Upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie możliwości prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie ( poprzez opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego, łagodne puszczenie sprzęgła i zwiększenie obrotów silnika)

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m a silnik nie powinien zgasnąć (osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny a następnie rusza do przodu zwalniając go)

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY ZOSTANIE PRZERWANY

 

 • Jeśli osoba egzaminowana stworzy zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych
 • Przejedzie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
 • Najedzie na pachołki lub tyczki

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W RUCHU DROGOWYM

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W RUCHU DROGOWYM TRWA OKOŁO 40 MINUT

 

Parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

 

miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, – po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu), – parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

 

Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami

 

(manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego, w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy, po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik

 

Zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej

 

możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, zatoczki itp.)  – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego – miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

 

Hamowanie awaryjne od prędkości co najmniej 50 km/h

 

Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator informuje kursanta, że w ruchu miejskim będzie wykonywany manewr hamowania awaryjnego i ustala sygnał (słowo hamuj, stop lub inne), na który osoba egzaminowana wykona manewr.

 

Sposób wykonania:

 

 1. Energicznie nacisnąć na pedał hamulca
 2. Kontynuować manewr aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie
 3. W ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, wcisnąć sprzęgło w celu nie dopuszczenia do unieruchomienia silnika
 4. Po zatrzymaniu, upewnić się o możliwości jazdy i kontynuować jazdę

 

 Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do egzaminu zwrócić uwagę na:

 

 1. Odpowiednie obuwie
 2. Okulary
 3. Zapięcie pasa bezpieczeństwa
 4. Ustawienie fotela i lusterek

 

Najczęściej popełniane błędy podczas jazdy po mieście:

 1. Jazda z dala od prawej krawędzi jezdni
 2. Nieumiejętne wykonywanie zmiany pasa ruchu (sygnalizowanie faktu a nie zamiaru włączanie kierunkowskazu wraz z ruchem kierownicy)
 3. Brak umiejętności oceny odległości i prędkości innych pojazdów
 4. Zmiana pasa ruchu poprzez linię ciągłą
 5. Lekceważenie znaków poziomych (linie, strzałki kierunkowe) i pionowych – rozpoczynanie skrętów w lewo z niewłaściwych pasów
 6. Słaba dynamika jazdy
 7. Brak reagowania na zmieniające się sytuacje w ruchu drogowym, brak samodzielności
 8. Nieodpowiednie dostosowanie prędkości do warunków na drodze,
 9. Niedostateczne umiejętności wyprzedzania pojazdów w tym rowerzystów
 10. Brak reakcji na zmiany sygnalizacji świetlnej
 11. Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
 12. Nieostrożne zachowanie w rejonie przejść i przystanków
 13. Nieprawidłowe tory jazdy przy skrętach w lewo na drogach wielopasmowych o większej ilości pasów ruchu w tym samym kierunku
 14. Brak respektowania zasady ruchu prawostronnego

 

Błędy charakterystyczne na poszczególnych rodzajach skrzyżowań

 

 1. Obserwacja niewłaściwych sygnalizatorów na rozbudowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
 2. Opuszczanie ruchu okrężnego bez włączonego prawego kierunkowskazu (rondo)
 3. Nie rozróżnianie skrętu w lewo od zawracania

 

Podczas wykonywania manewrów egzaminacyjnych

 

 1. Brak umiejętności odblokowywania kierownicy i zwolnienia hamulca awaryjnego
 2. Brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy kierunkowskazem
 3. Brak wiedzy o prawie do korekty i umiejętności jej wykonania przy manewrach parkowania prostopadłego przodem i tyłem, parkowanie skośne i równoległe
 4. Korekta jazdy w czasie prostopadłego wjazdu przodem
 5. Błędna obserwacja pola widzenia w czasie wykonywania manewrów na placu lub obserwacja tylko w jednym lusterku
 6. Zatrzymanie pojazdu w niewłaściwej odległości od linii przerywanej podczas jazdy wyznaczonym pasem ruchu
 7. Jazda bez używania pedału gazu – powoduje częste gaśnięcie silnika samochodowego
 8. Złe ustawienie początkowe pojazdu przed wykonywaniem poszczególnych manewrów
 9. Brak koordynacji używania sprzęgła, gazu i hamulca przy ruszaniu na wzniesieniu
 10. Pokonywanie skrętów na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem
 11. Beztroska jazda w miejscach zagrożonych np. zbyt bliskie przejeżdżanie obok
 12. Pieszych znajdujących się na drodze, zbyt duża prędkość w obrębie szkół
 13. Nieznajomość korzystania z dodatkowych urządzeń w pojeździe np. wycieraczek, przełączenie świateł
 14. Brak obserwacji znaków drogowych i niestosowanie się do nich

 

Autor

Kierownik WSJ – Gliwice

Piotr Stepaniak